Begin Radiomuseum Electronica Zelfbouw Wandelen Jota Vakantiephotos

Hybride HF ontvanger


Ontvanger 10kHz - 30MHz
Type ontvanger: dubbel super heterodyne
Modes : AM - USB - LSB
Actieve elementen :
Voorversterker : 9003
1e Mixer (10.7MHz): SBL1
2e mixer (455kHz): ECH42
1e Middenfrequent versterker: 9003
2e middenfrequent versterker: 9003
Audio voorversterker: EC92
Audio eindversterker : EL41

Het idee ontstond om een HF ontvanger te maken van 0 tot 30MHz met de onderdelen die daar geschikt voor waren.
Ik wilde er een aantal buizen in verwerken en voor de oscillator een moderne DDS gebruiken.
Het ontvangen signaal wordt middels een ringdiodemixer (SBL1) naar 10.7MHz omgezet.
Daar gaat het door een kristal filter heen en vervolgens wordt het met een ECH42 naar 455kHz omgezet.
Voorlopig is dat gelukt deze ontvanger te bouwen en hij werkt ook prima, zie onderstaand blokschema:

De audioversterker is opgemeten en loopt nogal ver door in de hoge tonen.

De middenfrequent versterker:

De preamp

De s-meterdriver :


De beschrijving van de VFO unit


Het filter Dat voor de SBL1 mixer komt.


Beschrijving van de middenfrequent mixer

Beschrijving van de enkelzijband detektor

Enkele plaatjes van de laatste stand: